Portal testowy

UWAGA: Aby zalogować się do aplikacji należy użyć poniższych danych.

Email:  demo@aquamapa.com
Hasło:  demo

Uruchamianie serwisu mapowego:

1.Pobierz wtyczkę Unity Web Player aby korzystać z internetowego serwisu mapowego z mapami Aqua Mapa:

https://unity3d.com/webplayer

2. Zezwól w używanej przeglądarce (aktualnie obsługiwane: Internet Explorer, Firefox) na połączenia nie szyfrowane (pokaż całą zawartość strony).